• Čeština
  • English
  • O společnosti

    Společnost TESS Roudnice s.r.o. byla založena v lednu roku 2006 za účelem zprostředkování obchodu a služeb v oblasti ekologického a energetického využítí alternativních paliv. Společníky jsou pan Gunter Kaden ze Spolkové republiky Německo a pan Petr Lédl z České republiky. Vedle výše uvedené činnosti je předmětem podnikání i specializovaný maloobchod a nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ).

    V roce 2008 společnost rozšířila svůj předmět podnikání o činnost technických poradců v oblasti ekologie, testování, měření, analýzy, kontrola a silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny.

    Společnost je pojištěna u pojišťovny Allianz na pojistnou částku ve výši 10.000.000,- Kč za škody na věci vzniklé jinému subjektu z přepravních smluv.